Analizy statystyczne, jako jedna z metod badań biostatycznych

Biostatystyka to nauka łącząca ze sobą dziedziny takie biologia i statystyka. Tematem rozważań biostatycznych jest adaptacja metod statycznych, wykorzystywanych w różnego rodzaju pracach badawczych znajdujących się w obszarze biologii, medycyny, genetyki, fizjologii, antropologii, ekologii i rolnictwa.

Wykorzystanie biostatystyki w medycynie

Biostatystykę medyczną wykorzystuje się przy stosowaniu różnych metod statystycznych do tworzenia projektów naukowych, głównie w badaniach obserwacyjnych, badaniach dotyczących skuteczności leków oraz badaniach klinicznych.

Do technik i metod, za pomocą, których wykonywane są pomiary zalicza się budowę wskaźników, agregowanie danych, analizy statyczne danych zebranych podczas badań, wnioskowanie i formułowanie badawczego raportu statycznego.

Głównym obszarem wykonywania i wykorzystywania tego rodzaju badań jest sektor publiczny oparty o zdrowie publiczne, promocję zdrowia, przewidywanie zmian ekosystemowych – ekologia, a także o konstrukcje badań klinicystycznych – nauki medyczne.

Czym jest analiza statyczna?

Analizy statyczne to rodzaj badań wykorzystujących w swoim przebiegu zebrane dane, a także sprawdzenie i opisy pewnych występujących zjawisk. Dzięki odpowiedniemu ujęciu problemu, przyjrzeniu się jego wynikom i analizie wszystkich czynników możliwe jest stworzenie statystycznych danych dotyczących wielu zagadnień.

Standardowe badania statystyczne w medycynie

Jednostki przeprowadzające różnorakie badania statystyczne wykorzystują wiele metod i technik, dzięki którym można uzyskać odpowiedź na postawione pytanie. Jednak każda z tych instytucji, pracę rozpoczyna od rozpoznania potrzeb i ustalenia problemu badawczego.

Kolejnym krokiem badań jest ustalenie kierunku weryfikacji, a także wskazanie najbardziej odpowiedniej metody działania. Wybranie odpowiednich testów, wykonanie pożądanych obliczeń, wizualizacja zebranych danych, pozwalają w swobodny sposób przeprowadzić analizy statystyczne, dzięki którym można skonstruować odpowiedź wskazanego problemu. Najczęściej stosowanymi metodami są:

  • podstawowe statystki opisowe,
  • algorytmy ewolucyjne,
  • analizy współzależności.

W końcowym etapie badań należy oszacować siły efektów wpływów oraz zależności badanych czynników, skonsultować uzyskane wyniki lub stworzyć plan pomocy publicznej lub naukowej.

Źródło artykułu: https://nauka.metodolog.pl/analizy-statystyczne/

Redakcja Aktualności